IEC-822

19" 4U 14-槽经济型上架式机箱

主要特点
 • 机构 : 高强度钢机箱
 • 颜色 : 米色
 • 驱动器架 : 3 x 5.25" 驱动器 (外置), 2 x 3.5" 驱动器 (1 x 外置, 1 x 内置)
 • 散热风扇 : 1 x 12cm/85 CFM 带过滤器
 • 控制 : 电源开/关, 复位
 • 指示灯 : 电源开, 硬盘活动 x 2
 • Front I/O : 5-pin DIN keyboard connector, 2 x USB ports
 • Temperature : 0 ~ 50°C (32 ~122°F), in operation
 • Humidity : 10 ~ 95%, @50°C (non-condensing)
 • Regulation : FCC/VDE Class A, CE
 • Net Weight : 12.8kg (28.2 lb)
 • Gross Weight : 15kg (33 lb)
 • IEC-822_photo_2
 • IEC-822_photo_3
系统
机构 高强度钢机箱
颜色 米色
驱动器架

3 x 5.25" 驱动器 (外置)
2 x 3.5" 驱动器 (1 x 外置, 1 x 内置)

散热风扇 1 x 12cm/ 85 CFM 带过滤器
控制 电源开/关, 复位
指示灯 电源开, 硬盘活动 x 2
前面 I/O 5-pin DIN 键盘接口, 2 x USB 接口
温度 0 ~ 50ºC (32 ~122ºF), 工作中
湿度 10 ~ 95% @ 50ºC (无冷凝)
认证 FCC/VDE Class A, CE
净重 12.8kg (28.2 lb)
毛重 15kg (33 lb)
底板
型号 系统 扩展插槽
PBI-14SA 14 x ISA
PBPI-14SA 8 x ISA/2 x PICMG/4 x PCI
PBPX-14P7 5 x ISA/2 x PICMG/7 x PCI
电源
型号 功率 输入范围 Max. Load Min. Load
IPS-ZKS-250WX-B 250W 90 ~ 135V AC [email protected] [email protected]
(ATX) 180 ~ 265V AC [email protected] [email protected]
  47 ~ 63Hz [email protected] [email protected]
    [email protected]  
IPS-ZKS-300WX 300W 90 ~ 135V AC [email protected]  
(ATX) 180 ~ 265V AC [email protected]  
  47 ~ 63Hz [email protected] [email protected]
    [email protected] [email protected]
    [email protected] [email protected]
    [email protected]  
    [email protected]  
    [email protected]  
订货信息
型号 底板 电源
IEC-822A 准系统用于 ATX 母板
IEC-822A-AX250 IPS-ZKS-250WX-B
IEC-822A-AX300 IPS-ZKS-300WX
IEC-822B-C14A-AX250 PBPI-14SA IPS-ZKS-250WX-B
IEC-822B-C14A-AX300 PBPI-14SA IPS-ZKS-300WX
IEC-822B-C14P7-AX300 PBPX-14P7 IPS-ZKS-300WX
Logo

请填写以下信息,我们将尽快与您联系。

注意标有星号(*)的部分是必需填写的。
Logo

^